ارائه خدمات درمانی به بیش از 15033 زائر ایرانی در خاک عراق

تا کنون بیش از 15033 زائر پیاده ابا عبدالله الحسین از خدمات پزشکی و درمانی توسط سازمان بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر استفاده کرده اند.