اجرای نمایش میدانی عاشورائیان در چاهکوتاه

روایتی بزرگ از فاطمیه تا عاشورا در قالب یک نمایش بزرگ میدانی با همکاری پایگاه مقاومت بسیج حضرت زهرا (س) و سمیّه در روستای چاهکوتاه از توابع بخش مرکزی بوشهر برگزار شد.