تجمع دانشجویی نه به FATF برگزار شد

ظهر امروز تجمع دانشجویی نه به FATF با حضور جمع کسری از دانشجویان در دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار شد./عکاس: ایمان شجاعی مقدم