اقتدار بسیجیان سپاهیان محمد رسول الله(2) استان بوشهر در حاشیه دوربین

رزمایش سپاهیان محمد رسول الله(2) در مرکز استان بوشهر با اقتدار نیروهای مردمی بسیج در کنار خلیج فارس و نیروگاه اتمی بوشهر برگزار شد. عکاس: ایمان شجاعی مقدم