عزاداری روز عاشورا در بوشهر

عصر امروز مردم استان بوشهر به مناسیت روز عاشوراحسینی عزاداری کرداند./ عکاس: ایمان شجاعی مقدم