موکب های عزاداری امام حسین(ع) در بوشهر

موکب های عزاداری امام حسین(ع) به همت مردم انقلابی بوشهر را اندازی شد./عکاس: ایمان شجاعی مقدم