کنفرانس مطبوعاتی فرمانده سپاه امام صادق(ع)

کنفرانس مطبوعاتی سردار علی رزمجو فرمانده سپاه امام صادق(ع) به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد./عکاس: ایمان شجاعی مقدم