مراسم شیرخوارگان حضرت علی اصغر(ع)

مراسم شیرخوارگان حضرت علی اصغر(ع) صبح امروز در امامزاده عبدالمیمن بوشهر برگزار شد./عکاس: ایمان شجاعی مقدم