نشست مطبوعاتی مدیر کل برنامه و بوجه استان

نشست مطبوعاتی عوض پور مدیر کل سازمان برنامه و بوجه استان بوشهر صبح امروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد./عکاس: ایمان شجاعی مقدم