نشست مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه با اصحاب رسانه

نشست مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان بوشهر با اصحاب رسانه صبخ امروز برگزار شد./عکاس: ایمان شجاعی مقدم