پایگاه اطلاع رسانی سپاس - حضور مقتدانه مرزداران خلیج فارس در رزمایش سپاهیان محمد رسول الله(2) به روایت تصویر

حضور مقتدانه مرزداران خلیج فارس در رزمایش سپاهیان محمد رسول الله(2) به روایت تصویر

رزمایش سپاهیان محمد رسول الله(2) در همه شهرستان و بخش های مرکزی استان بوشهر با شعار وحدت، ایستادگی و پیشرفت رسما آغاز و تا صبح فردا ادامه دارد. تاریخ:1397/06/18 10:38:10