حضور مقتدانه مرزداران خلیج فارس در رزمایش سپاهیان محمد رسول الله(2) به روایت تصویر

رزمایش سپاهیان محمد رسول الله(2) در همه شهرستان و بخش های مرکزی استان بوشهر با شعار وحدت، ایستادگی و پیشرفت رسما آغاز و تا صبح فردا ادامه دارد.