پایگاه اطلاع رسانی سپاس - آغاز رزمایش خدمت با حضور جهادگران بسیجی در دیلم

آغاز رزمایش خدمت با حضور جهادگران بسیجی در دیلم

جهادگران بسیجی با حضور در مناطق محروم شهرستان دیلم با هدف رزمایش سپاهیان محمد رسول الله(2) فعالیت عمرانی و فرهنگی خود را برای مردم مناطق محوم آغاز کردند. تاریخ:1397/06/17 08:31:30