پایگاه اطلاع رسانی سپاس - نشست خبرنگاران و نخبگان عرصه رسانه با فرمانده سپاه امام صادق(ع)

نشست خبرنگاران و نخبگان عرصه رسانه با فرمانده سپاه امام صادق(ع)

نشست خبرنگاران و نخبگان عرصه رسانه با فرمانده سپاه امام صادق(ع) صبح امروز برگزار شد./عکاس: ایمان شجاعی مقدم تاریخ:1397/06/14 13:19:40