بازدید فرمانده سپاه امام صادق(ع) از گروه جهادی افسران ولایت

بازدید سردار رزمجو فرمانده سپاه امام صادق(ع) بوشهر از گروه جهادی افسران ولایت در بخش بوشکان شهرستان دشتستان