پایگاه اطلاع رسانی سپاس - جشنواره آیینی، سنتی مُغ‌ و مُشتا در میناب

جشنواره آیینی، سنتی مُغ‌ و مُشتا در میناب

دومین جشنواره آیینی، سنتی *مُغ‌ و مُشتا* یکم شهریورماه در نخلستان مرکز تحقیقات کشاورزی میناب برگزار شد. تاریخ:1397/06/05 10:13:06