پایگاه اطلاع رسانی سپاس - اولین نشست مطبوعاتی مسئول سارمان بسیج اصناف استان بوشهر برگزار شد

اولین نشست مطبوعاتی مسئول سارمان بسیج اصناف استان بوشهر برگزار شد

اولین نشست مطبوعاتی مسئول سارمان بسیج اصناف استان بوشهر به مناسیت هفته بسیج اصناف برگزار شد. تاریخ:1397/05/26 13:08:53