نشست اصحاب رسانه با قائم مقام سارمان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

نشست اصحاب رسانه با قائم مقام سارمان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بوشهر برگزار شد./عکاس: ایمان شجاعی مقدم