پایگاه اطلاع رسانی سپاس - نشست مطبوعاتی مسئول سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر برگزار شد

نشست مطبوعاتی مسئول سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر برگزار شد

نشست مطبوعاتی مسئول سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد تاریخ:1397/05/26 12:43:07