نشست مطبوعاتی استاندارد به مناسبت روز خبرنگار

نشست مطبوعاتی استاندارد بوشهر به مناسبت روز خبرنگار در سالن کوثر استانداری برگزار شد./عکاس: ایمان شجاعی مقدم