بزرگداشت روز خبرنگار برگزار شد

بزرگداشت روز خبرنگار به همت سازمان بسیج رسانه استان بوشهر در حسینه عاشقان ثارالله برگزار شد