کنفرانس خبری رئیس شورای شهر بوشهر به روایت تصویر

کنفرانس خبری رئیس شورای شهر بوشهر با حضور اصحاب رسانه در ساختمان امیریه برگزار شد./عکاس: ایمان شجاعی مقدم