پایگاه اطلاع رسانی سپاس - عروسی کُرمانج/ تصاویر

عروسی کُرمانج/ تصاویر

بخش اعظم فعالیت‌های عشایر کوچ‌نشین کُرمانج خراسان در دست زنان می باشد.