نمایشگاه فرش و تابلوفرش دستباف/ تصاویر

نمایشگاه فرش و تابلوفرش دستباف در تهران برگزار شد.