مسابقات پاورلیفتینگ باشگاه های بوشهر برگزار شد

مسابقات پاورلیفتینگ باشگاه های بوشهر به میزبانی باشگاه گارگران برگزار شد./عکاس: ایمان شجاعی مقدم