مراسم مردم پرسشگر و مسئولین پاسخ گو به روایت تصویر

مراسم مردم پرسشگر و مسئولین پاسخ گو در مسجد توحید بوشهر با حضور مسئولین آب و برق و اقشار مردم بوشهر برگزار شد. عکاس: ایمان شجاعی مقدم