شب شهادت امام صادق (ع) در هیات ریحانة الحسین (س)

مراسم شب شهادت امام صادق (ع) شامگاه یکشنبه در هیات ریحانة الحسین (س) واقع در باغ فیض برگزار شد./مهر