همایش روز دهیاری ها و شهرداران برگزار شد

همایش روز دهیاری ها و شهرداران صبح امروز با حضور دهیاران، شهرداران و استاندار بوشهر برگزار شد