بازار مسگرهای همدان

بازار تاریخی همدان دارای بیش از ۳۰ راسته‌ است که هر راسته اختصاص به یک نوع حرفه خاص دارد و معروفترین آن بازار مسگرها می باشد./مهر