مَش ممد باربر ۸۰ ساله‌ی سرای کاشانی

محمد مطیعی متولد ۱۳۱۷ در یکی از روستاهای اراک است. وی از دوران نوجوانی در بازارِ سنتیِ اراک کار می کند./مهر