آتش زدن برجام در جلسه علنی مجلس/ تصاویر

آتش زدن برجام و پرچم آمریکا توسط نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز صبح مجلس