برداشت کلم بروکلی در بخش ارم شهرستان دشتستان

تصاویر برداشت کلم بروکلی در مزارع کشاورزی شهر تنگ ارم دشتستان را نشان می دهد . عکس : مهدی جوکار