نشست خبری سردار خلیل واعظی، فرمانده نیروی انتظامی بوشهر

نشست خبری سردار خلیل واعظی، فرمانده نیروی انتظامی بوشهر دیروز 21 اسفند برگزار شد./عکاس: ایمان شجاعی مقدم