پویش ضد استکباری و ضد اسرائیلی در روز بوشهر

در روز بوشهر و همزمان با کنگره 2 قرن مقاومت، اقشار مختلف مردم و مسئولین این شهر در پویش ضد استکباری و ضد اسرائیلی شرکت کردند.