ساخت یادمان شهدای دفاع مقدس در چاهکوتاه

یادمان شهدای دوران دفاع مقدس در روستای چاهکوتاه رونمایی شد.