آیین کوچه گردان عاشق در روستاهای دشتستان

آیین کوچه گردان عاشق جمعیت امام علی(ع) در روستاهای دشتستان همانند سال های گذشته انجام شد. تأمین نیازهای غذاییِ حیاتی خانواده‌های محروم در ماه مبارک رمضان، شکل اجرایی این طرح را تشکیل می‌دهد.