نشست وزیر ورزش و جوانان با نمایندگان سمن ها

نشست وزیر ورزش و امور جوانان با نمایندگان سمن ها با حضور وزیر ورزش و امور جوانان، استاندار بوشهر، مدیر کل اداره ی ورزش و امور جوانان استان بوشهر و جمعی از مسولین در سالن جلسات استانداری برگزار شد.عکاس:صدیقه دهباشی