نشست خبری کنگره ی علامه بلادی بوشهری

نشست خبری مسول دبیرخانه کنگره ی علامه بلادی بوشهری با اصحاب رسانه برگزار شد. عکاس:صدیقه دهباشی