تجمع مدافعان حرم

تجمع بزرگ مدافعان حرم همزمان با سالروز فرمان تشکیل بسیج با حضور مسولین و بسیجیان در بوشهر برگزار شد.عکاس:صدیقه دهباشی