حضور پاکستانی ها در مرز شلمچه

در آستانه اربعین حسینی زائران پاکستانی از مرز شلمچه عبور کردند.