مسابقات هندبال مقطع ابتدایی پسران آموزشگاه های شهرستان بوشهر

در این دور از مسابقات تیم شهید با هنر توانست با نتیجه 8-11 تیم ناخدا عباس که قهرمانی دوره های گذشته بود را با اختلاف چشم گیری شکست دهد.