جلسه هم اندیشی نخبگان اصناف

جلسه هم اندیشی نخبگان اصناف در ادامه ی اعتراضات به فروشگاه زنجیره ای کوروش در بوشهر برگزار شد.عکاس:صدیقه دهباشی