نشست یاوران رسانه ای اربعین

نشست خبری یاوران افتخاری رسانه ای اربعین حسینی با حضور مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی در سالن جلسات سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.عکاسی:صدیقه دهباشی